ทำไมต้องซื้อตู้น้ำกับ JRWater

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาถูก พร้อมบริการหลังการขาย
จากผู้ผลิตโดยตรง ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี

ยุติธรรม และ จริงใจ กับลูกค้า คือ นโยบายของบริษัทเรา จึงได้รับความพีงพอใจและไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ทั่วประเทศไทย จึงมีการแนะนำและบอกต่อกันไปภายในกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ (โดยท่านจะเห็นภาพและสถานที่จริง ได้จากการ คลิกที่ JR PICTURE PLACE) ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ JR WATER จะทำการผลิตและ QC. เครื่องไว้ล่วงหน้า บริษัท สามารถ จัดส่งและ ติดตั้ง เครื่อง รวมถึงการบริการได้ “วันต่อวัน” เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าว่า การบริการต้องเป็นหนึ่ง

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ JR WATER จากโรงงาน ผู้ผลิต และ จำหน่าย  ส่งบริการถึงลูกค้าโดยตรงทั่วประเทศไทย มีรูปลักษณ์ที่สวยเด่นแข็งแรง ใช้งานง่าย มอบให้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า JR Water

ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย  0%

มั่นใจด้วย 3 ขั้นตอนการผลิต โดยผ่านกระบวน Filtration และ Reverse Osmosis Membrane
ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง Ultraviolet Light

รีเวอร์ส ออสโมซิส

รีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis) เป็นการบังคับให้เกิดการย้อนกลับของปรากฏการณ์ออสโมซิส โดยการให้ความดันไฮโดรลิก (Hydraulic pressure) แก่สารละลายที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อให้เกิดการออสโมซิส จากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงไปยังสารละลาย ที่มีความเข้มข้นต่ำซึ่งความดันไฮโดรลิก ที่ใส่เข้าไปต้องมีค่า มากกว่าความดัน ออสโมติก จึงจะเกิดการ RO ได้