วิธีการจัดส่งและชำระเงิน (ยินดีจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย – ทั่วโลก)

 1. จัดส่งฟรี ลูกค้ากรุงเทพฯ – ปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) ชำระเงิน ณ วันส่งสินค้า
 2. ลูกค้าต่างจังหวัดมีการจัดส่ง 2 วิธี
  1. ส่งโดยรถกระบะทางบริษัทฯ ลูกค้ามัดจำ 30% ของค่าสินค้าและค่าขนส่ง และส่วนที่เหลือ อีก 70% ชำระ ณ
  วันส่งสินค้า
  2. ส่งโดยบริษัทขนส่ง ลูกค้าชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนโดยโอนเงินตามบัญชีข้างล่างส่วนค่าขนส่ง ลูกค้าชำระ
  กับทางบริษัทขนส่งโดยตรงเมื่อสินค้าถึงปลายทาง เราจะทำการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือของท่านให้เร็วที่สุดนับ
  จากวันที่ท่านโอนเงินชำระ (ทางเรายินดีประสานงานหาบริษัทขนส่งที่ ราคาย่อมเยาว์)
 3. สินค้าทุกชิ้นจะถูกส่งถึงมือท่านในสภาพสมบูรณ์ที่สุด