งานติดตั้งตู้น้ำ ปี 2014

นำไปติดตั้งที่สงขลา ไกล ใกล้ เราก็ไปส่ง